Leven met epilepsie bij de hond20 January 2016
BEHANDELING

Ondanks het feit dat honden niet van epilepsie kunnen genezen, kunnen de dieren wel behandeld worden zodat een lang en vrolijk leven mogelijk is. Er zijn verschillende medicijnen beschikbaar die langdurig kunnen worden toegediend. Deze zullen niet volledig kunnen voorkomen dat de hond aanvallen krijgt, maar ze kunnen het aantal aanvallen wel verminderen. Het effect van de behandeling verschilt van geval tot geval en daarom is het belangrijk om hier met uw dierenarts over te praten. Er zijn verschillende stappen nodig om tot een goede behandeling te komen:

1. Het bepalen van de gezondheid van uw hond

Voordat uw dierenarts medicijnen voor epilepsie voorschrijft, zal hij/zij van u willen weten hoe vaak de aanvallen voorkomen en hoe ernstig ze zijn. Mogelijk komen u en uw dierenarts tot de conclusie dat de aanvallen licht van aard zijn of niet frequent genoeg zijn voorgekomen om een levenslange behandeling met medicijnen in te stellen. Het is in ieder geval altijd belangrijk om nauwkeurig een epilepsiedagboek bij te houden. Zie voor meer informatie ’praktische hulpmiddelen’

2. Starten met de behandeling

Als uw hond medicijnen voor epilepsie krijgt voorgeschreven, houd er dan rekening mee dat er tijd voor nodig is om te bepalen welk medicijn en dosering het beste bij uw hond past. De eerste weken van de behandeling zal uw dierenarts dan ook regelmatig uw hond willen controleren. Als u zich zorgen maakt over uw hond of de behandeling, neem dan altijd contact op met uw dierenarts.

3. Toedienen van medicijnen

De meeste medicijnen worden via de mond als een vloeistof of een tablet toegediend. Het toedienen moet regelmatig en het liefst op ongeveer hetzelfde tijdstip van de dag plaatsvinden. Wijzig of stop NOOIT met het toedienen van de medicijnen zonder eerst met uw dierenarts te overleggen. Het plotseling stoppen met medicijnen kan ervoor zorgen dat uw hond een aanval krijgt en dat het dier met spoed behandeld moet worden.

4. Regelmatige controle

Als er een medicinale behandeling is ingesteld, zal uw dierenarts na verloop van tijd uw hond willen controleren. Mogelijk wil uw dierenarts ook een bloedonderzoek uitvoeren. Overleg eerst of uw dierenarts de hond wil onderzoeken vóór of na de dagelijkse medicijntoediening en vergeet niet het epilepsiedagboek van uw hond mee te nemen.

5. Stoppen of overgaan op andere medicijnen

Wijzig of stop NOOIT met het toedienen van de medicijnen zonder eerst te overleggen met uw dierenarts. Normaal gesproken moeten medicijnen voor epilepsie levenslang worden toegediend. Verhogen van de dosis zonder dat de hond door uw dierenarts wordt gecontroleerd, kan leiden tot ernstige bijwerkingen. Het verminderen van de dosis of het stoppen met de toediening van het medicijn kan aanleiding zijn tot epileptische aanvallen. Ook kunnen andere medicijnen van invloed zijn op de epilepsiebehandeling, dus ook in dit geval moet u ALTIJD uw dierenarts raadplegen. Noteer elke verandering in de toediening of dosering van de medicijnen in het epilepsiedagboek.

HOUD EEN NAUWKEURIG DAGBOEK BIJ

Neem het dagboek mee bij ieder bezoek aan de dierenarts. Het dagboek en de kalender helpen u en uw dierenarts de gezondheidstoestand van uw hond goed in de gaten te houden. Op deze manier is het eenvoudiger advies te geven en om goede keuzes te maken met betrekking tot een behandeling.