Leven met epilepsie bij de hond20 January 2016
WAT WEL TE DOEN
WAT NIET TE DOEN

WEL

Blijf positief. De meest honden met epilepsie leven lang en gelukkig.

Neem altijd contact op met uw dierenarts als u zich zorgen maakt over uw hond.

Neem onmiddellijk contact op met uw dierenarts als een aanval langer duurt dan 5 minuten.

Neem onmiddellijk contact op met uw dierenarts als uw hond kort achter elkaar aanvallen heeft.

Neem de tijdsduur op van een aanval en noteer dit in het epilepsiedagboek.

Film de epilepsieaanval en laat dit aan uw dierenarts zien.

Laat uw hond regelmatig door de dierenarts onderzoeken.

Bespreek met uw dierenarts hoe uw hond met epilepsie het beste kan worden behandeld.

Zorg ervoor dat de hond zichzelf niet kan verwonden (bijvoorbeeld verplaats dichtbij staande objecten en voorkom dat de hond van de trap valt).

Als u denkt dat uw hond een aanval krijgt, zorg er dan voor dat er zo min mogelijk ‘prikkels’ in de omgeving zijn (bijv. doe de televisie uit en dim het licht).

Blijf bij uw hond en houd hem/haar goed in de gaten, vooral wanneer er kinderen of andere huisdieren in de buurt zijn.

Praat met familie en vrienden over de epilepsie bij uw hond, zodat zij weten wat er gebeurt als uw hond een aanval krijgt.

NIET

Vergeet niet uw hond tijdig zijn/haar medicatie te geven. Zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip.

Wijzig nooit de medicatie zonder eerst met uw dierenarts te hebben overlegd.

Stop, wijzig, verhoog of verlaag de medicijngift niet voordat u met uw dierenarts heeft overlegd.

Geef uw hond niet meer medicijnen voordat u met uw dierenarts heeft overlegd.

Neem uw hond niet na iedere epileptische aanval mee naar de dierenarts. Laat hem/haar rustig thuis bijkomen. Als u twijfelt, bel dan eerst de dierenarts voor advies.

Stop uw hand niet in de muil van uw hond als hij/zij een epileptische aanval ondergaat. De hond heeft geen controle over zijn bewegingen en kan u per ongeluk bijten