Leven met epilepsie bij de hond20 January 2016
WAT ZIET U BIJ EEN HOND
MET EPILEPSIE

Het woord epilepsie betekent letterlijk ‘herhaalde aanvallen’. Zo’n epileptische aanval wordt veroorzaakt door een overmatige elektrische activeit in de hersenen. Deze verhoogde elektrische activiteit kan zich uiten in verschillende verschijnselen, variërend van eenzijdig trillen van de lip, tot zeer ernstige verschijnselen waarbij de hond omvalt en heftige krampachtige bewegingen maakt. 

De klassiek epilepische aanval bestaat meestal uit drie van elkaar te onderscheiden fasen. Het is nuttig om deze te herkennen. 

DE DRIE FASEN VAN EEN EPILEPTISCHE AANVAL

Fase 1: Gedragsveranderingen voor de aanval

De eerste fase van een epileptische aanval uit zich bij uw hond in het veranderen van het gedrag. Deze fase wordt ook wel Aura genoemd. Mogelijk ziet u de volgende verschijnselen:

  • De hond maakt abnormale bewegingen zoals onrustig heen en weer lopen of de lippen aflikken
  • Veranderingen van verschillende lichaamsfuncties zoals kwijlen, plassen of braken
  • De hond kan wat angstiger worden wat zich kan uiten in het vragen van uw aandacht, janken, blaffen, zichzelf terugtrekken of zelfs verstoppen

Wanneer u meer vertrouwd raakt met epilepsie en het patroon wat uw hond daarbij laat zien, dan herkent u vaak vroegtijdig al subtiele veranderingen in gedrag. Dit stelt u in staat om een epileptische aanval bij uw hond te voorspellen.

Fase 2: De aanval

Deze fase, de fysieke epileptische aanval, is hetgene wat de meeste mensen associëren met epilepsie. Het kan een angstaanjagende aanblik hebben als men niet weet wat er gebeurt.

Over het algemeen begint de aanval met het verstijven van de spieren. De hond kan daarbij met gestrekte poten en de kop naar achteren, gestrekt omvallen en krampachtige trappelende of fietsende bewegingen maken. Soms lijkt het zelfs of de hond al liggend wil rennen. Spiertrillingen, het laten lopen van de ontlasting, kwijlen of braken is in deze fase vaak te zien. Honden kunnen ook blaffende of jankende geluiden maken en sneller en duidelijker ademhalen. Ook is een donker gekleurde tong wel eens waar te nemen.

Fase 3: Veranderingen aan de hond na de aanval

Als de aanval over is dan kan het zijn dat uw hond een periode bewegingsloos op de grond blijft liggen voordat hij opstaat. Het is vrij normaal dat de hond in meer of mindere mate gedragsveranderingen laat zien:

  • Desoriëntatie en versuft rondlopen waardoor de hond tegen allerlei zaken aan kan botsen
  • Overmatig honger en dorst
  • Ongecontroleerde darm en/of blaas lediging
  • Spierzwakte
  • Tijdelijke blindheid

 

Maakt u zich zorgen over agressief gedrag?

Agressief gedrag komt zelden voor tijdens of na een epileptsiche aanval, hoewel een epileptische aanval bij iedere hond verschillend is. Het is daarom toch belangrijk dat u rekening houdt met potentieel agressief gedrag, vooral wanneer u een grote hond heeft, er meerdere huisdieren of kinderen in huis aanwezig zijn.

Als u zich zorgen maakt over het feit dat uw hond agressief gedrag vertoont, neem dan contact op met uw dierenarts en laat u adviseren hoe u en uw familie hier het beste mee kunnen gaan. 

Tijdens een aanval  

Het is belangrijk om te weten dat uw hond, ondanks het feit dat hij bewusteloos is, gedurende de aanval de ogen open houdt. Hoewel een aanval een akelig zicht kan zijn, heeft de hond er zelfs niets van in de gaten.

Hoewel een aanval meestal enkele minuten duurt, kan dat voor de toeschouwer gevoelsmatig veel langer lijken. Daarom is het belangrijk om de tijd die zo’n aanval duurt op te nemen (zie praktische hulpmiddelen hoe u dit het beste kunt doen).

Dit helpt u en en uw dierenarts beter te bepalen of er spoedeisende hulp nodig is om zo’n aanval met medicatie te stoppen.

Als uw hond een aanval heeft van meer dan 5 minuten of wanneer hij meerder aanvallen per dag krijgt, neem dan direct contact op met uw dierenarts.